"advergaming" etiketli yazılar:

19 Nisan 2009 Pazar

Müşteri kral (mı)dır?…

Son zamanlarda duyduğum bir cümle, bilenlerle tartışma ihtiyacı yarattı.

Eski ile yeni pazarlama bakış açısını karşılaştıran bazı kişiler diyor ki:

  • Pazarlamayı artık müşteri yönetiyor. Kullanıcının ürettiği içerik (user generated content) de bunun en önemli göstergesidir.

Çok dolaylı bir ilişkiyi, doğal bir neden-sonuç ilişkisi içinde görmenin yanıltıcı olduğunu düşünüyorum.

Bazılarına da “bu durumda (pazarlama aracı olan) advergame‘leri nerede gördüklerini” soruyorum.

Siz ne dersiniz?

😉