"gelişmekte olan ülkeler" etiketli yazılar:

10 Ekim 2008 Cuma

Toplantı konuları / yönetimleri (3)

Toplantılar için bazı örnekleri yazacağımı söylemiştim. Bu üçüncüsü…

Geçmişte bir gün “akşam strateji toplantısı yapılacağı” bildirildi. Gönderilen mesaja genel kavramların yer aldığı tek sayfa da eklenmiş. “Ön hazırlığın yapılarak gelinmesi…”

Toplantıya girdik. Patron kısa bir açılış konuşmasından sonra sağ kolu durumundaki (“Evet efendim”ci) arkadaşa seslendi. “Kamber sen detayları arkadaşlara anlatır mısın?” (Dikkat: Kamber takma isimdir. “Kamber’siz düğün olmaz” sözünden esinlenilmiştir. )

Kamber, gönderdiği tek sayfayı açıkladı. Önümüzdeki 3 yılın stratejisini departman / müdürlük bazında istedi. Çalışma rehberi olarak da Michael E. Porter’ın Türkiye’de verdiği seminerde sunduğu bir şekli gösterdi. Pazar dinamiklerini “Mevcut rakipler / Pazara yeni girecekler / Tedarikçilerin güçlenmesi / Müşterilerin güçlenmesi / Yerini tutacak ürünler olması” diye 5 başlık altında toplayan bir şekil…

Bu şekil, Porter’ın “Competitive Strategy” (Rekabet Stratejisi) isimli 1980 yılında basılmış olan (ekler ve referanslar hariç) 382 sayfalık kitabının 4’üncü sayfasında yer alır. Daha giriş bölümündedir. Firmaya değil, sektöre yönelik dinamikleri özetler. Burada yazmadan geçemeyeceğim. Türkiye’deki seminer sırasında Porter’a “yüksek enflasyon ortamında hangi rekabet stratejilerinin geçerli olduğunu” sorulmuştu. “Kitabını gelişmiş ülkeler için yazdığını; gelişmekte olan ülkeler ve yüksek enflasyon konusunda fikri olmadığını” belirtmişti.

İşletme okumuş, sonraki yıllarda hem çeşitli yönetim kademelerinde yer almış, hem de MBA ve doktora yapmış biri olarak dayanamadım.

“Departman stratejilerinin birbirleri ile tutarlı olması için, şirketin genel varsayımlarının ve beklentilerinin verilmesi gerekir.

Örneğin, önemli bir uluslararası firmanın rakiplerimizden birini satın alarak pazar dengelerini değiştirmesi söz konusu mu? Hammadde fiyatlarını etkileyecek uluslararası veya bölgesel bir olay / kriz bekliyor musunuz? Fiyatlar yukarı mı, aşağı mı gidecek? Şirketin stratejisi yeni mağazalar açarak yayılmak mıdır, yoksa yeni ürünler ile derinleşmek midir? Fiyat rekabetine yönelik bir savaş bekleniyor mu? Geçen yıla oranla tanıtım bütçesine ağırlık verilecek mi? Çalışan sayısını azaltmayı mı, artırmayı mı öngörüyoruz?

Bunları bize vermezseniz, bizim hazırladığımız stratejiler birbirleri ile tutarlı olamaz. Ben teknolojiye yatırım öngörebilirim, yönetim teknolojiye değil reklama para harcamayı düşünüyor olabilir… Ben kalabalık bir satış kadrosu düşünürüm, yönetim eleman sayısını azaltmak istiyordur… Boş yere zaman harcamış oluruz.” dedim.

Konuşmamın arasında, patron dışarı çıkmıştı. Kamber aynı sözleri tekrarladı. “Bu şekil doğrultusunda hazırlayacaksınız”… Öğrenciliğimde, MBA’de ve doktora’da aldığım bütün Strateji dersleri boşa gitti…