"Osman A. Ataç" etiketli yazılar:

02 Ekim 2012 Salı

Bilgi ve tutum

Osman Ata Ataç hocam, (daha önce yazdığım gibi) Birleşmiş Milletler’de yıllarca çalıştı.

Bir toplantıda  Elemanları bilgisine bakarak işe alıyoruz. Tutumuna bakarak kovuyoruz. Tutumuna bakarak işe alsak da, bilgiyi bizimle çalışırken versek daha iyi olmaz mı?” diye sormuş.

🙂

Bence, gelecek onyılların İK stratejileri buna dayanacak

😉

01 Ekim 2012 Pazartesi

Bilgi’ye “alaturka” bakış

Osman Ata Ataç hocam uzun yıllar Birleşmiş Milletler’de görev yaptı. Az gelişmiş ülkelerdeki KOBİ’lerin uluslararası ticarete kazandırılmasına dair projeleri yönetti. Yıllardır onun hazırladığı  programlar uygulanıyor.

Osman hocam Birleşmiş Milletler – Uluslararası Ticareti Geliştirme Örgütü’nden emekli oldu. Her Çarşamba günü, Dünya gazetesindeki köşesinde yazıyor.

Son 5 – 6 yazıda, devletlerin “ihracatı destekleyen” (bizdeki İGEME gibi) kurumlarının neden düzgün çalışamadığını, nasıl olursa görevlerini daha iyi yapacaklarını anlatıyor. Dünyanın ihracat konusunda önce giden ülkeleri Brezilya ve Çin hocayı çağırıp dinliyorlar. Brezilya onun önerilerine göre yapılandırmaya başladı.

🙂

Türkiye’de de bu konuda bir çalışma yapılacakmış. Bir arkadaşımız Osman Ata Ataç‘a danışmalarını önermiş. “Bizim tartıştıklarımızı yazıyor. İçeriden bilgi aldığından şüpheleniyoruz” demişler.

20 yıl boyunca dünyanın yüz küsür ülkesinde eğitimler veren, binlerce KOBİ’nin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen, sorunlara çözüm arayan, projeler geliştiren bilgi birikimini görmezden gel. “Bizden bilgi sızdığından şüpheleniyoruz” diye yanıtla…

Ne kadar alaturka…

😉

 Resim şuradan alıntıdır

 

27 Mayıs 2012 Pazar

Strateji için önceliklendirme listesi

Geçenlerde Osman Ata ATAÇ hocamıın iş tanımı için hazırladığı “İşletme şarkısının bestesi” listesini sunmuştum.

Bugün daha ayrıntılı bir liste sunuyorum. Strateji için gerekli işler. İş tanımını yaptıktan sonra, ilk listedeki 5 üretim işlevine bağlı işleri – yani aşağıdaki 19 işi – önem sırasına sokacaksınız. Kendi kendinize Üretim pazarlama için çalışır mı? veya Başarılı stratejinin anahtarı neden üretim işlevinde? diye soruyorsanız, ilgili yazılara bakarsınız.

Ben size kolaylık olsun diye alt-alta listeledim. Tekrarlıyorum, ‘bunlardan hangisinde başarısız olursak stratejimiz amacına ulaşmaz‘ diye düşünülecek. Sonra da stratejinin başarısı için en kritik olandan en az kritik olana doğru sıralanacak.

İlk okulda yapıldığı gibi, 19 işi kağıtlara yazın. Sonra da en önemliden başlayarak sıraya dizin.

Miktar konusundaki işler şöyle:

 • hizmeti üreteceğimiz tesislerin tasarımı ve yerleştirmesi,
 • hizmet üretimi hattının yapılması,
 • hizmet üretim tesislerinin yerinin seçimi ve değerlendirilmesi,
 • üretim alet ve gereçleri.

Kalite konusundaki kararlarımız üç konuda:

 • kalite standartlarının geliştirmesi,
 • kalite kontrol prosedürlerini geliştirmesi ve
 • müşteri hizmet bölümlerinin tasarlanması.

Maliyet kararları dört işi ilgilendiriyor:

 • üretim hattının dengelenmesi,
 • üretim hattının tamir bakım sistemlerinin tasarlanması,
 • üretim yöntemlerinin iyileştirilmesinin sağlanması ve
 • maliyet düşürme programlarının tesisi.

Zaman kararlarımızın dört işi var:

 • envanter ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • malzemelerin elleçlenmesi (materials handling),
 • tedarik ve
 • stok tutma.

Sipariş kararlarımızın işleri de şöyle:

 • üretim maliyetlerinin tahmini,
 • sipariş üretimi için iş emirlerini tasarlama,
 • üretimi programlama ve
 • üretimi ulaştırma.

🙂

Bu işi düzgün yaparsanız, vizyon ve misyon cümleleriniz duvar süsü olmaktan çıkar.

(Ben yeterince iyi anlatamamışsam,  şurada örnek de var.)