"tasarruf" etiketli yazılar:

26 Kasım 2015 Perşembe

Tasarruf Eğilimleri Araştırması

ING Bank, 3 yıldan beri sürdürdüğü “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.

Bu araştırmada bireylerin tasarruf davranışları inceleniyor. Öne çıkan noktaların bir kısmını infografik’te bulabilirsiniz.

TTEA_3Yil_InfografikBuraya tıklayarak büyütebilirsiniz

Ayrıca, eğitim düzeyi yükseldikçe tasarruf eğilimi de artıyor. Üniversite mezunlarının yüzde 30.1’i tasarruf ederken bu oran lise mezunlarında 16.8, ilköğretim ve altı eğitime sahip olanlarda ise yüzde 7.8’e düşüyor. Yani eğitim düzeyi arttıkça, her bir kademede tasarruf edenlerin oranı ikiye katlanıyor. Tasarrufun amacı yatırım olarak belirtiliyor.

Tasarruf edenler birden fazla aracı tercih ediyorlar. %46’sı mevduat ürünlerini tercih ediyor. %35.7’si ise tasarruflarını yastık altı tabir edilen altın, para veya değerli taşla değerlendiriyor.

Bireylerin %45’i tasarruflarının en azından bir kısmını finansal sistem dışı araçlarda saklıyor.

Tasarruf Eğilimleri Araştırması” 2011 yılı sonundan bu yana Türkiye ekonomisinde kentsel nüfus içindeki bireylerin tasarruf eğilimlerinin değişimini, tasarruf edenlerin demografik ve sosyo-ekonomik kırılımlarını, tasarruf etme davranışlarının altında yatan güdüleri, bu eğilimleri belirleyen faktörleri ve tasarrufların yattığı araçları makroekonomik değişkenler ışığında açıklamaya çalışıyor. Araştırma, 18 yaş üstü kentsel nüfusu temsil etmek üzere her ay 800 kişi ile telefon görüşmesi gerçekleştiriliyor.

Not: Yukarıdaki bilgiler ING Bank’ın basın bülteninden alınmıştır.