"vizyon" etiketli yazılar:

24 Ağustos 2015 Pazartesi

Uzmanlık ve Vizyon

Dün Facebook’da, Kutadgu Aslan’ın paylaştığı bir resim dikkatimi çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanının konuşmasına ait gazete haberi resimlenmişti.

BDDK-taksit

Kredi kartlarına ve tüketici kredilerine sınır getirdiklerinde esnafın kendisinin taksit yaptığını görmüşler. Zaten bilinen bir olguyu – neredeyse hayretle – farkettiklerini belirtiyor.

😮

Burada yönetim konusunda yazmayacağım. “”Sadece bildiğini ve ölçtüğünü yönetebilirsin” veya “Bu karar ile ödeme ertelemesine ilişkin yönetimi ve denetimi elinden kaçırman kaçınılmazdı” filan diye uzun uzadıya yönetim bilimleri anlatmayacağım.

Bugün Pazarlama açısından olaya bakacağım.

Taksitli kredi kartları çıkmadan önce de “çek, senet veya diyelim ki mobilyacı, beyaz eşyacı kendi taksit yapıyor” idi. Piyasa eskiye döndü.

Şahsen, BDDK, EPDK gibi üst kurumların yöneticilerinin kendi sektörlerinin pazar dinamiklerini anlayan kişiler olmasını beklerdim.

Son aylarda birçok yazıda belirttim. Sonuncusu taksiler (Uber, Bitaksi ve korsanlar) üzerineydi. Şimdi tekrarlıyorum. Tabiat boşluktan korkar. Müşteri ihtiyaçlarını anlamazsanız, mutlaka boşluğu dolduran bir olgu veya oluşum ortaya çıkar.

😉

27 Mayıs 2012 Pazar

Strateji için önceliklendirme listesi

Geçenlerde Osman Ata ATAÇ hocamıın iş tanımı için hazırladığı “İşletme şarkısının bestesi” listesini sunmuştum.

Bugün daha ayrıntılı bir liste sunuyorum. Strateji için gerekli işler. İş tanımını yaptıktan sonra, ilk listedeki 5 üretim işlevine bağlı işleri – yani aşağıdaki 19 işi – önem sırasına sokacaksınız. Kendi kendinize Üretim pazarlama için çalışır mı? veya Başarılı stratejinin anahtarı neden üretim işlevinde? diye soruyorsanız, ilgili yazılara bakarsınız.

Ben size kolaylık olsun diye alt-alta listeledim. Tekrarlıyorum, ‘bunlardan hangisinde başarısız olursak stratejimiz amacına ulaşmaz‘ diye düşünülecek. Sonra da stratejinin başarısı için en kritik olandan en az kritik olana doğru sıralanacak.

İlk okulda yapıldığı gibi, 19 işi kağıtlara yazın. Sonra da en önemliden başlayarak sıraya dizin.

Miktar konusundaki işler şöyle:

 • hizmeti üreteceğimiz tesislerin tasarımı ve yerleştirmesi,
 • hizmet üretimi hattının yapılması,
 • hizmet üretim tesislerinin yerinin seçimi ve değerlendirilmesi,
 • üretim alet ve gereçleri.

Kalite konusundaki kararlarımız üç konuda:

 • kalite standartlarının geliştirmesi,
 • kalite kontrol prosedürlerini geliştirmesi ve
 • müşteri hizmet bölümlerinin tasarlanması.

Maliyet kararları dört işi ilgilendiriyor:

 • üretim hattının dengelenmesi,
 • üretim hattının tamir bakım sistemlerinin tasarlanması,
 • üretim yöntemlerinin iyileştirilmesinin sağlanması ve
 • maliyet düşürme programlarının tesisi.

Zaman kararlarımızın dört işi var:

 • envanter ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • malzemelerin elleçlenmesi (materials handling),
 • tedarik ve
 • stok tutma.

Sipariş kararlarımızın işleri de şöyle:

 • üretim maliyetlerinin tahmini,
 • sipariş üretimi için iş emirlerini tasarlama,
 • üretimi programlama ve
 • üretimi ulaştırma.

🙂

Bu işi düzgün yaparsanız, vizyon ve misyon cümleleriniz duvar süsü olmaktan çıkar.

(Ben yeterince iyi anlatamamışsam,  şurada örnek de var.)

 

23 Mayıs 2012 Çarşamba

İşletme şarkısının bestesi

Yetişmemde çok emeği olan hocam Prof. Dr. Osman Ata ATAÇ, her hafta Çarşamba günleri DÜNYA gazetesinde girişimciler ve KOBİ’ler için yönetime yardımcı olacak makaleler yazıyor.

Osman hocam “işletme şarkısının bestesi şöyle” diyor.

🙂

“Şirketin optimal pazar büyüklüğünde kalıcı tekelleşmesi (sustainable monopolization in large-enough markets) amacıyla yaptığı iş tanımı çerçevesinde:

Pazarlama işlevinin:

 1. Mevcut alıcıların daha sık ve daha çok almalarını sağlamak;
 2. Rakiplerin alıcılarını şirkete çekmek;
 3. Şirketin sunduğu mal ve hizmetleri kimseden almayanların almaya ve şirketten almaya başlamalarını sağlamak (ve tüm bunların aksinin olmasını önlemek) ve bu amaçlardan önceliklendirilmiş bir veya bir kaçına ulaşmaya çalışırken,
 4. Şirketin kısa ve orta dönemde kârlı çalışmasını

sağlamak amacıyla yürüttüğü:

 • Hedef pazarlarla iletişim için reklam ve promosyon programlarının ve satış literatürünün tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Mal ve hizmetlerin hedef pazarlara etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması için gereken dağıtım kanallarının tasarlanması ve kullanılması;
 • Fiyatlandırma, müşterilerle pazarlık ve görüşmeler, satış başvurularının teşviki ve bunların cevaplandırılması için gereken sistem ve yöntemlerin tasarlanması ve yürütülmesi çalışmalarında

amacına ulaşabilmesi için:

Üretim işlevinin:

 1. Ürün ve hizmetlerin istenilen miktar ve özellikte;
 2. Kalitede;
 3. Maliyette;
 4. Zamanında, üretilmesi ve
 5. Siparişlerin yerine getirilebilmeleri

amacıyla yürüttüğü

 • Üretim sistem ve alt yapısının tasarlanması ve kullanılması;
 • Kalite kontrol standartlarının seçimi, uygulanması ve ürün hizmetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Depo ve envanter, satın alma-tedarik, malzeme kullanımı sistem ve usullerinin kullanılması;
 • Maliyet düşürücü programlar, bakım-onarım, üretim metotları geliştirme ve dengeli üretim yapılması ve
 • Maliyet hesaplaması, imalat programlaması yapılması ve nakliye hizmetlerinin verilmesi

işlerinde yine iş tanımı çerçevesinde farklılık yaratarak çalışması için

 1. Finansman;
 2. İnsan gücü;
 3. Alt yapı ve tesis;
 4. Bilgi ve know-how ve
 5. İlişkiler ve stratejik işbirlikleri

kaynaklarının verimli kullanılması.

🙂

Bunları bir kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki cümlelerin kuramsal mutlak doğru cümleler olmaktan çıkarılması, iş tanımının düzgün yapılması ve vizyon, misyon cümlelerinin duvar süsü olmaması konusundaki yazıları

Strateji konusundaki yazıları

Fazlasını, daha önce yazdıklarını da okumak isterseniz, tüm liste şurada.

.